maandag 9 maart 2015

Update 9 maart 2015

1. Herstructurering en uitbreiding terrein

De bouwput op en rond het oude sportveld is inmiddels bijna onbegaanbaar. De nieuwe vijver is al ongeveer klaar en er worden volop buizen en kabels gelegd. De werkzaamheden vinden niet alleen door de weeks plaats, ook op zaterdag is er vanaf half acht geluidsoverlast!
In het oostelijke voorbos is inmiddels een grote kaalslag gaande.
Enkele leden hebben een 'zienswijze' m.b.t. de bouwvergunning bij de gemeente ingediend. Dat lijkt mosterd na de maaltijd te zijn!

Ondertussen heeft de directie over dit alles nog geen enkele mededeling gedaan aan de huidige gebruikers van de Scheleberg.

Zie overigens ook dit bericht in de Volkskrant, waarin de vraag gesteld wordt of er geen nieuwe zeepbel wordt gecreƫerd door in het hele land mensen te verleiden om te investeren in een 2e woning.

2. Verhoging parklasten

Het lukt de directie wel heel aardig om de saamhorigheid onder de huidige gebruikers te verhogen. Op 7 maart kwamen ruim 90 gebruikers bij elkaar om zich nader te beraden op stappen richting Topparken, nu de informatie over de noodzaak van de verhoging in ieders ogen beneden peil blijft.

De volgende stap zal zijn een formele brief aan de directie waarin aangedrongen wordt op werkelijk transparante en controleerbare informatie.

3. Collega's in den lande 

Op de bijeenkomst op 7 maart waren ook vertegenwoordigers van verenigingen bij andere Topparken aanwezig. Het bestuur van de VVKS heeft inmiddels ook een bijeenkomst met 4 collega-besturen gehad.
Zie de pagina collega's voor een aantal van de verenigingen waarmee inmiddels contacten zijn.
De problematiek is niet overal hetzelfde, de onvrede is wel heel vergelijkbaar!

We begrijpen dat inmiddels ook media-belangstelling onstaat voor misstanden op recreatieparken.