maandag 22 december 2014

Ontwikkelingen op de valreep van 2014

Op de valreep van het jaar 2014 zijn er ineens drie soort zaken die van belang kunnen zijn voor een aantal Schelebergers
Op alle drie de punten kunnen leden van de VVKS contact opnemen met het bestuur voor nadere informatie of ondersteuning. Leden waarvan het e-mailadres bekend is, worden per e-mail op de hoogte gehouden van wat er speelt. 
Wie nog geen lid is, kan dat uiteraard snel worden en van dezelfde faciliteiten gebruik maken!  
Laat dat dan weten aan secretaris@schelebergers.nl.

1. Parklasten 2015
In de tweede helft van december 2014 heeft de directie van Topparken de facturen voor de parkbijdrage 2015 verstuurd. 
Voor velen was dat een onaangename verrassing omdat deze veel hoger is dan vorig jaar. Soms heeft dat te maken met het aflopen van een oude afspraak, soms is sprake van een administratieve vergissing, soms is sprake van een relatief forse verhoging van bijkomende kosten. 
Het bestuur van de VVKS heeft tot nu toe vergeefs aangedrongen op een specificatie. Betrokkenen dienen zelf contact op te nemen met de directie. 
Het bestuur kan daarbij ondersteunen en hoort in elk geval graag wat er gebeurt!

2, Gedeeltelijke reorganisatie terrein 

Er zijn de laatste maanden verhoogde werkzaamheden zichtbaar op het terrein. Op allerlei plekken verschijnen chalets in tot nu toe onbekende varianten en de infrastructuur wordt aangepast voor verdere bebouwing.
Het bestuur heeft van de directie begrepen dat een aantal oudere chalets/caravans rondom het oude sportveld in dat kader verplaatst zouden moeten worden. Betrokken worden door de directie benaderd. 
Ook hier geldt dat het bestuur daarbij kan ondersteunen en in elk geval graag hoort wat er gebeurt!

3. Illegale bewoning van recreatiewoningen

Een heel ander punt is dat de gemeente Ede begin december besloten heeft strenger  te gaan handhaven op illegale bewoning van recreatiewoningen. Zie hier de tekst van het besluit. Wat dit precies betekent wordt ook na lezing van het besluit niet duidelijk.
Het bestuur is graag bereid op te treden als informatiepunt als er iets gebeurt en zal desgewenst mogelijk betrokkenen met elkaar in contact brengen.

22 december 2014

dinsdag 28 oktober 2014

Najaarsoverleg 2014 van bestuur VVKS en directie Topparken

Een gesprek van het bestuur met de directie heeft plaats gevonden op 9 oktober 2014. Aanwezig bij het gesprek:  Janus Bergervoet, Wilko Beckers en een nieuwe juriste Inge Kockmann namens Topparken en  Annelies Brons, Jaap van der Linden en Marinka Vermeer namens de Vereniging. Het was een vruchtbaar gesprek en er zijn diverse oplossingen/ antwoorden aangedragen. Over en weer zijn ideeën uitgewisseld. Hier een opsomming van de punten met de reacties. 

 1. Glas, plastic en papier bakkenWorden wekelijks geleegd.
  In de zomer zal er aandacht aan geschonken worden dat het vaker gebeurt.
 2. Wegdek oprijlaan van de kampeerders/leveranciers wordt herhaaldelijk door Rinus gerepareerd.
 3. Spiegel bij kruising Immenweg / Lunterse Bosweg.
  Topparken gaat een aanvraag  hiervoor indienen.
 4. TV pakket is standaard. Geen wisseling mogelijk.
 5. Meterstanden bij Rinus na te vragen, maar niet allemaal!
  Als het te vaak moet gaan ze kosten berekenen.
 6. Verkoopbeleid. Er staat in het contract wat het verkoop beleid is. In principe moet het chalet eerst bij Topparken worden aangeboden. Indien er geen overeenkomst komt mag het ook zelfstandig verkocht worden. Een potentiële koper moet wel eerst bij Topparken worden voorgesteld. Info ook te verkrijgen bij Sjoerd vd Zee.
 7. Toppe Bob schijnt diverse keren bij de recreatie geweest te zijn. Loopt goed wordt  gezegd. Weinig kinderen. Dus weinig mogelijkheden voor grootse activiteiten.
 8. Slagboompasjes. De directie schrok ervan dat er mensen wel en anderen geen borg hoeven te betalen. Ze gaan er aandacht aan geven. De slagboom heeft deze zomer een tijd open gestaan omdat de pasjes op waren. Nu is duidelijk hoe dat kwam.
 9. Overlast van bladblazers etc. Uitgebreid over gesproken. Niet echt een oplossing voor gevonden. Idee om op zondag te verbieden was misschien een optie.......
  Personeel van het park mag niet bij mensen in de  weekenden gaan werken. Ze zullen daarop aangesproken worden.
  Verder blijft het natuurlijk voor een ieder goed om na te denken in hoeverre de buren het leuk vinden als je de hele dag met een bladblazer  aan de gang bent, of al 's morgens heel vroeg begint.We zitten hier allemaal voor onze rust.
 10. Bouw activiteiten: Ook langdurig besproken.
  Ook de herfstvakantie aangekaart. Bij de vijver komen nog 2 bungalows. Er is beloofd dat in de herfstvakantie de overlast tot een minimum beperkt zal zijn en in de zomer periode wordt er niet gebouwd.
  In het bos bij de vijver begint de bouw ook deze winter.
  Beloofd om het rijden met de shovel tot een minimum te beperken en ook in de vroege en de late uren zo min mogelijk met zaagmachines / shovels etc. te werken.
  Zelf afbouwen van een chalet zoals nu deze zomer bij één nieuwe bewoners is toegestaan zal nooit meer voorkomen.
 11. De gastank blijft staan waar hij staat. Afstand tot de nieuw te bouwen huizen rond de bosvijver is voldoende.
  De infrastuctuur op het terrein is niet geschikt voor aardgas. Omschakelen naar  aardgas is geen optie.
 12. Te hard rijden. Ook van de directie een punt van aandacht.
  Kinderen weren van de golfkarretjes. Sancties wordt niet over gedacht.
  Nieuwe drempels zullen om en om gelegd worden.
 13. Internet. Opstart problemen. Problemen ontstonden ook door oude aansluitingen in oudere caravans. Tevens een trage levering van de modems. Na het plaatsen van een extra versterker ging het beter. Ook hier geen mogelijkheid van compensatie aangeboden helaas.
  Telefoon ontvangst slecht? Bij je provider melden. Hoe meer mensen dit doen hoe eerder kans dat de provider actie gaat ondernemen. Zo heeft Vodafone contact opgenomen met het park om extra steunpunten te plaatsen voor beter ontvangst.
 14. Prijsstelling parklasten voor volgend jaar is nog niet rond.
  Voor een deel van de parkbewoners zit de 10 jaar van het contract er op. Deze mensen krijgen een nieuw contract met een nieuw bedrag voor de parklasten. Een overzicht van de totstandkoming van het nieuwe bedrag is toegezegd.
  Het is NIET zo dat er medewerkers van het park tuinen van nieuwe chalets gratis onderhouden. Mensen kunnen ze wel in huren om de tuin te doen, maar daar staat dan een bedrag tegenover. Ook het onderhoud van de tuinen van leegstaande nog niet verkochte chalets wordt niet verrekend over de andere bewoners. 
Oktober 2014

zondag 31 augustus 2014

Problemen en bespreekpunten najaar 2014

Dit najaar staat er een gesprek gepland met de directie van ons park de Scheleberg.
Naar aanleiding  daarvan stuurden we een mail naar alle leden (althans,  die waarvan we een mailadres hebben gekregen) en hebben we een inventarisatie gemaakt van de vragen en opmerkingen. In het gesprek met de directie zullen we e.e.a. aan de orde stellen.
Duidelijk is dat de leden het zeker op prijs stelt om op deze manier op de hoogte gehouden te worden en mee te denken.

In willekeurige volgorde werden de volgende punten aangedragen:
 1. Te hard rijden. (Door velen aangedragen punt!!) Ook het personeel van Topparken en de Poolse  arbeiders maken zich hieraan schuldig.
 2. Gekoppeld aan het eerste punt: Wat zijn de sancties?
  Je kunt wel blijven waarschuwen, maar het helpt duidelijk niet.
 3. Meer drempels. (De een wil meer en de ander minder drempels. Voor fietsers zijn er bij de nieuwe drempels al maatregelen genomen door de drempels om en om te leggen. Optie om bij bestaande drempels een deel weg te halen?? )
 4. Nieuwbouw activiteiten en de overlast. Bouwstop gedurende de vakantie maanden gewenst!!
 5. Slecht wegdek van de ingang van de camping voor de slagboom!
 6. Bereik telefoon en mobiel internet. (Is iets voor de providers.... Park heeft al een versterker geplaatst vorig jaar)
 7. Werking en prijs internet (Edimax systeem van Wikselaar) Nog steeds niet helemaal goede ontvangst. Kastjes moeten vaak ge-reset worden.
 8. Vaker de glasbak/ papier en plastic bak legen. Zeker in het hoogseizoen.
 9. Is er invloed uit te oefenen op het tv pakket???
 10. Krant niet meer aanwezig.... (Oplossing als je echt dagelijks de krant wilt hebben: laat hem apart leggen bij de receptie)
 11. Meer prullenbakken  voor de honden drollen.... ( Er zijn van deze bakken aan de ingang van het bos. We kunnen ons voorstellen dat ze er niet meer plaatsen. Dit nodigt uit om je eigen vuil daar ook in te gooien. En wie moet die dan weer legen?)
 12. Inzicht in de meterstanden. (Deze vraag is ook op de jaarvergadering gesteld. Er is altijd de mogelijkheid om bij Rinus of Henk te vragen om de meterstanden te tonen.)
 13. Er wordt in de heggen geplast.
 14. Er wordt door kinderen in de golfkarretjes  hard over het terrein gereden. Levensgevaarlijk! O.i. zijn deze karretjes daar niet voor bedoeld!
 15.  De balie is niet altijd goed bezet. Gevolg is o.a. dat de slagboom soms niet goed bediend wordt voor gasten.
Bestuur VVKS, augustus 2014