donderdag 12 maart 2015

Algemene ledenvergadering VVKS op 4 april

​Op 4 april 2015 vindt de ledenvergadering van de VVK van De Scheleberg plaats, vanaf 13:00 uur in Belmont, Goorsteeg 66, Ede (tussen Lunteren en de Scheleberg).
De leden zijn inmiddels geïnformeerd over de agenda en hebben de bijbehorende stukken ontvangen.
Het verslag van de vorige vergadering en het Jaaroverzicht 2014 staan ook op de website.

In het vorig verslagjaar moesten we vaststellen dat de activiteiten van onze vereniging beperkt waren geweest.
Dat was in 2014 echt anders​.​

In de loop van het jaar werd aan alle leden gevraagd om bij hen bestaande grieven of klachten aan ons kenbaar te maken. Daarvan werd gebruik gemaakt.
De lijst die ontstond, is met de directie van Topparken besproken.
​Via de inmiddels tot stand gekomen website ​is daarover daarover gerapporteerd.
Overigens he​eft het bestuur ook verder de kritiek van de ledenvergadering over het gebrek aan communicatie ter harte genomen.

In het bijzonder in het laatste kwartaal van 2014 drongen zich een aantal problemen op waarover we meerdere malen alle leden –voor zover mogelijk via e-mail- op de hoogte hebben gesteld en de door ons ingenomen standpunten  gemeld.
​De laatste weken van 2014 waren de aanzet voor een roerig eerste kwartaal van 2015, ​waar tijdens de ledenvergadering uitgebreid bij stil gestaan zal worden.

​NB.
In de papieren versie die naar de leden is gegaan staat dat de vergadering om 11:00 uur plaats vindt in Gasterij de Scheleberg.​
In verband met de verwachte hoge opkomst is dit inmiddels verplaatst naar Belmont, aanvang 13:00 uur.