zondag 20 augustus 2017

Energielabel: fraaie intentie maar rompslomp in de uitvoering

Ruim twee jaar geleden verkocht Tom van Doormaal zijn huis.Hij had dus een energielabel nodig en schreef zijn belevingen daarbij op. Inmiddels zijn wij ook verkoper en kan ik melden hoe dat nu kan lopen met dit goedbedoelde idee!

Omdat Tom volgens de verantwoordelijke dienst niet de eigenaar van zijn eigen huis was, heeft hij een ware veldslag met de bureaucratie moeten voeren om aan het toen al verplichte energielabel te komen.

woensdag 31 mei 2017

Facebook groep voor onderlinge communicatie tussen de Schelebergers

Sinds korte tijd is er een Facebook groep Schelebergers. Deze groep is bedoeld voor uitwisseling van tips, vragen en plannen voor en door die Schelebergers die lid zijn van de Vereniging van Vaste Kampeerders de Scheleberg.
De groep is mede opgericht om te voorkomen dat het WhatsApp-Groepje Scheleberg Preventie
ook voor niet urgente zaken gebruikt wordt.

De Facebook-groep is alleen voor leden van de VVKS, de WhatsApp groep staat ook open voor andere Schelenbergers en voor het personeel dat op Landgoed de Scheleberg werkt.

dinsdag 21 februari 2017

WhatsApp-Groepje Scheleberg Preventie

Oud Scheleberger Henk Bleeker heeft, nadat ook bij hem een beeld uit de tuin was ontvreemd, het voortouw genomen om een zogenaamd WhatsApp-groepje te starten. Het doel is puur preventief. Het is de bedoeling dat, als je rare, vreemde of verdachte dingen ziet, dit meldt in de App-groep. Er kan dan eventueel gezamenlijk actie worden ondernomen. Gaan kijken / de beheerder waarschuwen / de politie inschakelen. 
Er doen al een aantal mensen mee, maar meer is altijd beter. Vooral ook omdat lang niet iedereen altijd op het park is. Om deel uit te maken van deze app-groep hoeft u geen lid te zijn van de vereniging, al hoewel dat natuurlijk een pre is. Aanmelden kan via de voorzitter, Frans de Groot via e-mail voorzitter@schelebergers.nl of telefoon 06-11024936