zaterdag 21 februari 2015

Update 21 februari 2015

1. Herstructurering en uitbreiding terrein
Sinds de update van 11-2 is het oude sportterrein en de omgeving daarvan onherkenbaar veranderd. Zo goed als alle opstallen zijn weg, evenals heel veel bomen en struiken. Pijnlijk om te zien.
Eind januari was hier een aanvraag voor een vergunning voor gepubliceerd. Dit is inmiddels weer ingetrokken. Voor het vervangen van de ene soort caravan door een ander soort is geen nieuwe vergunning nodig….
Enkele leden bestuderen momenteel de vergunning voor de bouw in het oostelijke voorbos. Mogelijk is het indienen van een zogenaamde zienswijze zinvol.
Duidelijk is dat grote delen van de Scheleberg lange tijd het karakter van een bouwterrrein zullen hebben.  De leus van Topparken zorgeloos genieten  is even niet van toepassing!

2. Verhoging parklasten 
​Inmiddels hebben de VVKS en een aantal bezwaarden een overzichtje met cijfers van de directie van Topparken ontvangen. De toon van het bericht aan de bezwaarden is die van een ultimatum. Het overzicht is bepaald niet inzichtelijk (transparant) en veel van de vragen van de bezwaarden zijn tot nu toe onbeantwoord.
Er is een speciale bijeenkomst op 7 maart waar leden van de VVKS en andere belanghebbenden zich gezamenlijk kunnen beraden op het vervolg.
Ben je geen lid en wil je wel komen, neem dan contact op met het bestuur.

3. Lotgenoten
Het bestuur heeft inmiddels contact met een aantal verenigingen of initiatieven bij andere Topparken. Op de pagina Collega's op deze website wordt een overzicht gemaakt van de verenigingen die prijs stellen op vermelding.
Op veel andere parken gaat de directie van Topparken de komende weken uitleg geven.
Een aantal verenigingen overweegt zeer sterk om een juridische actie te starten.

4. Ledenaantal, twitter
Door de recente ontwikkelingen groeit het aantal leden van de VVKS. Helaas vallen ook enkele oude leden af omdat ze verhuizen naar een ander park. Zijn je buren nog geen lid, wijs hen op het bestaan en de activiteiten van de VVKS!


Via het Twitteraccount ​@schelebergers wordt regelmatig kort nieuws verspreid, inclusief foto's van de aanpassingen op het terrein. Zit je op Twitter, volg ons dan,  meld dat aan uw kennissen op Twitter, en retweet belangrijk nieuws!

woensdag 11 februari 2015

Update 11 februari 2015

1. Herstructurering terrein
Er is van alles gaande op het terrein van de Scheleberg. Veel oudere caravans zijn verplaatst, deels op het terrein, deels naar andere Topparken in Ede. In de meeste gevallen is er overleg geweest tussen de directie en betrokkenen. Het is de bedoeling op het oude sportveld een vijver te graven en daar een chalet-dorp omheen te bouwen.
In hoog tempo worden ondertussen nieuwe chalets geplaatst, vooral op de lege plakken aan de westkant van het terrein.
Sinds eind januari ligt bij de gemeente Ede ter inzage de aanvraag voor vergunningen om 2 x 40 recreatiewoningen te mogen bouwen.

2. Verhoging parklasten 
​Inmiddels heeft een eerste contact plaats gehad tussen de VVKS en de directie over de aanpassing van de parklasten. Er is nadere informatie toegezegd en het bestuur van de VVKS zal zich daarna beraden.
De indruk is dat de tarieven op veel Topparken zijn aangepast en dat op veel plaatsen bewoners al dan niet gezamenlijk bezwaar hebben gemaakt.

3. Nieuwe en vertrekkende leden, twitter
Door de recente ontwikkelingen groeit het aantal leden van de VVKS. Helaas vallen ook enkele oude leden af omdat ze verhuizen naar een ander park.
Via het Twitteraccount ​@schelebergers wordt regelmatig kort nieuws verspreid, inclusief foto's van de aanpassingen op het terrein. Zit u op Twitter, volg ons dan en meld dat aan uw kennissen op Twitter!

zondag 1 februari 2015

Update reorganisatie terrein, parklasten, twitter

1. Herstructurering terrein
Een punt dat veel onrust veroorzaakt is de herinrichting van het terrein waarvoor een aantal caravans het veld moet ruimen. Daarover met ongeveer 10 mensen gesprekken gevoerd. Dat was soms zeer emotioneel. Voor de meesten werd nog een enigszins acceptabele oplossing gevonden.
Maar op 27 januari ontvingen nog eens 8 mensen bericht dat ook zij moeten wijken! Terwijl ze kort daarvoor nog een normale nota voor de huur etc. hadden gekregen. Deze handelswijze is het echt in het verkeerde keelgat geschoten en dat is per brief aan de directie gemeld op niet mis te verstane wijze.
Dit gedoe brengt de gruwel verhalen heel dicht bij die je soms hoort over conflicten op andere terreinen. Zie bijvoorbeeld de website van de Bewonersvereniging van De Ridderhof. Laten we hopen dat de directie snel tot bezinning komt!

2. Verhoging parklasten 
Nog steeds worden bezwaarschriften ingediend tegen de verhoging van de parklasten, die voor de meesten die het treft neerkomt op een stijging van de jaarlasten van ruim € 1.100 naar ruim € 1.600. Ook bewoners van het Bospark in Ede zijn met eenzelfde verhoging geconfronteerd en circa 30 van hen hebben ook bezwaar aangetekend! Het bestuur wordt graag ge├»nformeerd als iemand weet dat dit ook bij nog andere Topparken speelt!
Enkele leden hebben inmiddels gerekend aan wat redelijke parklasten zouden zijn gezien de diensten die daar volgens contract voor geleverd worden. De eerste indruk is dat er binnen het oude tarief nog een ruime winstmarge overblijft! In de tweede week van februari is er een gesprek waarin de directie hun stellingname zal toelichten.
Daarna zal het bestuur van de VVKS zich beraden op de situatie en vervolgstappen.

3. Twitter en publiciteit
Het is nog niet zo ver, maar het kan zijn dat publiciteit gezocht moet worden. Dat kan tegenwoordig ook heel goed via internet en sociale media. Om dit voor te bereiden is o.a. een twitteraccount @schelebergers geopend. Schelebergers die een twitteraccount hebben worden bij deze uitgenodigd @schelebergers te volgen en als er tweets komen, deze te retweeten zodat berichten zich kunnen verspreiden!

Wordt vervolgd!