dinsdag 26 oktober 2021

Nieuw bestuur voor De Schelebergers

Op 23 oktober 2021 was er een Algemene Ledenvergadering van de vereniging. In tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk was, vond deze niet plaats in het Westhoffhuis, maar in De Schakel aan de Schaepmanstraat in Lunteren. Dat deze vergadering zo laat in het jaar plaats vond had alles te maken met de maatregelen om Corona te beteugelen. In de tussenliggende periode waren er nog wat wijzigingen in het bestuur geweest veroorzaakt door de gedrongen verplaatsingen naar Bospark Ede. Zo verhuisden Peter Claassen en Monique ten Hagen en verruilde Wim van Zanten zijn vakantiehuis voor een vast adres. Door alsnog een vergadering in te gelasten nu dat mogelijk was, konden ook de jaarcijfers en de begroting 2022 worden gepresenteerd. De kascontrolecommissie controleerde de boekhouding en de vergadering verleende de penningmeester decharge. Ook het jaaroverzicht 2020 werd aan de leden voorgelegd en door hen goedgekeurd.

Belangrijk was ook de formalisering en completering van het bestuur. Na verkiezingen is de samenstelling thans:

Frans de Groot, voorzitter (672)
Annemieke en Arnoud Meihuizen, secretariaat (406)
Bea Boogaard, penningmeester (168)
Hans Kooijman, algemeen lid (166)
Jos Sak, algemeen lid (196)
Wim van Zanten, lid commissie PSB

De wijzigingen zullen binnenkort worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel en zijn inmiddels doorgegeven aan de directie van Topparken De Scheleberg.

De leden zijn via e-mail op de hoogte gebracht.

Frans de Groot
voorzitter