donderdag 26 maart 2015

Korte ​update ​26 maart 2015

1. Herstructurering en uitbreiding terrein

​​Midden op het oude sportveld is inmiddels ​een vijver aangelegd. Nieuwe wegen (met stoepjes over de hele lengte) worden aangelegd. De eerste drie chalets worden geplaatst.
Ook in het oostelijke voorbos is hard gekapt en gegraven. Er liggen nog stapels boomstammen en houtsnippers.
Het gaat heel snel nu!!
​Nog steeds​ heeft de directie over dit alles geen enkele mededeling gedaan aan de huidige gebruikers van de Scheleberg.
​Wel is per e-mail aan alle Schelebergers een oproep gedaan een positieve stem uit te brengen voor Topparken (zie deze link), ze willen graag ​een prijs winnen als beste recreatieonderneming......

​Op 16 maart had TROS-Radar een item Vakantiehuis over recht​en van gebruikers van recreatieterreinen, zie deze link. Het gaat vooral over de beperkte rechten van huurders. Het item begint met een reclamefilmpje van Topparken. Expliciet aan de orde komen schrijnende situaties op twee Topparken en een Succespark. 

2. Verhoging parklasten

​Het lijkt er steeds meer op dat de directie van Topparken het begrip parkservicebijdrage veel ruimer uit legt dan ​de omschrijving in de contracten doet 
vermoeden.
Namens het bestuur van de VVKS is aangedrongen op echte verduidelijking. Gehoopt wordt op nadere informatie voor de ledenvergadering op 4 april.
Hoewel de situatie per park uiteraard verschilt, lijkt de aard van het verschil van inzicht tussen de gebruikers van de verschillende parken en de directie sterk vergelijkbaar.

Meer nieuws  en vervolgacties tijdens de ledenvergadering op 4 april. Schelebergers die nog geen lid zijn, kunnen ook komen en zich ter plekke aanmelden als lid.

3. ​Ledenvergadering en opening seizoen op zaterdag 4 april
  
​Zoals al eerder is gemeld, de ledenvergadering van de VVKS vindt op zaterdag​ 4 april om 13:00 uur plaats in Belmont op de Goorsteeg.
We hopen op tijd klaar te zijn voor de opening van het seizoen (met borrel) in Gasterij de Scheleberg om 16:00 uur.