zondag 11 januari 2015

Update parklasten, reorganisatie terrein, nieuwe leden

1.  Verhoogde parklasten
In december bleek een verhoging (soms een verdubbeling!) van de parklasten voor sommige Schelebergers.
Het bestuur van de VVKS en al van veel leden gehoord en gezien dat ze hiertegen bezwaar hebben ingediend. Het is fijn als de vereniging een kopie krijgen van deze bezwaarschriften.
Deze kunnen dan gebundeld worden.
Enkele leden hebben dit bezwaar aangetekend via hun rechtsbijstandverzekering DAS.
De DAS heeft de directie een brief gestuurd met een verzoek om uitleg van de kosten die een dergelijke verhoging noodzakelijk maakt. Voor een antwoord hebben zij tot 1 februari de tijd gekregen. Het bestuur wacht deze reactie even af, voordat het in actie komt naar de directie.
In de tussentijd blijft het niet geheel stil zitten.
Zo wordt juridisch advies ingewonnen. Daarnaast wordt een inschatting van de beheerskosten van het park gemaakt, zodat het bestuur zo nodig beslagen ten ijs kan komen.

Een relatieve kleinigheid is dat ieder plotseling geconfronteerd is met 10 euro administratiekosten wegens betaling in twee termijnen (voor 1-1 en voor 1-6). Het plotseling opvoeren van deze kosten is een eenzijdige actie waartegen ook al een aantal leden bezwaar gemaakt heeft. Het bestuur is  pertinent tegen deze manier van handelen!

2. Reorganisatie park
Op korte termijn vinden gesprekken plaats tussen de directie en een aantal eigenaren van stacaravans rond het oude sportterrein, in verband een verplaatsing van hun stacaravan. Op verzoek van enkele van deze eigenaren zal iemand uit het bestuur bij deze gesprekken met de directie aanwezig zijn.

3. Nieuwe leden
Sinds de onrust rond de verhoging van de parkbijdrage zijn er verschillende nieuwe leden bijgekomen.
Bent u wel een Scheleberger, maar nog geen lid, dan kunt u snel lid worden door de contributie van € 14 voor 2015 te betalen op bankrekening nummer NL 15 INGB 0009 3603 47 van  van de Vereniging van vaste kampeerders De Scheleberg, onder vermelding van uw kavelnummer.
Tegelijk svp aanmelden per e-mail bij secretaris@schelebergers.nl met vermelding van uw adres en uw kavelnummer .

Bestuur VVKS, 11 januari 2015