maandag 22 december 2014

Ontwikkelingen op de valreep van 2014

Op de valreep van het jaar 2014 zijn er ineens drie soort zaken die van belang kunnen zijn voor een aantal Schelebergers
Op alle drie de punten kunnen leden van de VVKS contact opnemen met het bestuur voor nadere informatie of ondersteuning. Leden waarvan het e-mailadres bekend is, worden per e-mail op de hoogte gehouden van wat er speelt. 
Wie nog geen lid is, kan dat uiteraard snel worden en van dezelfde faciliteiten gebruik maken!  
Laat dat dan weten aan secretaris@schelebergers.nl.

1. Parklasten 2015
In de tweede helft van december 2014 heeft de directie van Topparken de facturen voor de parkbijdrage 2015 verstuurd. 
Voor velen was dat een onaangename verrassing omdat deze veel hoger is dan vorig jaar. Soms heeft dat te maken met het aflopen van een oude afspraak, soms is sprake van een administratieve vergissing, soms is sprake van een relatief forse verhoging van bijkomende kosten. 
Het bestuur van de VVKS heeft tot nu toe vergeefs aangedrongen op een specificatie. Betrokkenen dienen zelf contact op te nemen met de directie. 
Het bestuur kan daarbij ondersteunen en hoort in elk geval graag wat er gebeurt!

2, Gedeeltelijke reorganisatie terrein 

Er zijn de laatste maanden verhoogde werkzaamheden zichtbaar op het terrein. Op allerlei plekken verschijnen chalets in tot nu toe onbekende varianten en de infrastructuur wordt aangepast voor verdere bebouwing.
Het bestuur heeft van de directie begrepen dat een aantal oudere chalets/caravans rondom het oude sportveld in dat kader verplaatst zouden moeten worden. Betrokken worden door de directie benaderd. 
Ook hier geldt dat het bestuur daarbij kan ondersteunen en in elk geval graag hoort wat er gebeurt!

3. Illegale bewoning van recreatiewoningen

Een heel ander punt is dat de gemeente Ede begin december besloten heeft strenger  te gaan handhaven op illegale bewoning van recreatiewoningen. Zie hier de tekst van het besluit. Wat dit precies betekent wordt ook na lezing van het besluit niet duidelijk.
Het bestuur is graag bereid op te treden als informatiepunt als er iets gebeurt en zal desgewenst mogelijk betrokkenen met elkaar in contact brengen.

22 december 2014