dinsdag 28 oktober 2014

Najaarsoverleg 2014 van bestuur VVKS en directie Topparken

Een gesprek van het bestuur met de directie heeft plaats gevonden op 9 oktober 2014. Aanwezig bij het gesprek:  Janus Bergervoet, Wilko Beckers en een nieuwe juriste Inge Kockmann namens Topparken en  Annelies Brons, Jaap van der Linden en Marinka Vermeer namens de Vereniging. Het was een vruchtbaar gesprek en er zijn diverse oplossingen/ antwoorden aangedragen. Over en weer zijn ideeën uitgewisseld. Hier een opsomming van de punten met de reacties. 

 1. Glas, plastic en papier bakkenWorden wekelijks geleegd.
  In de zomer zal er aandacht aan geschonken worden dat het vaker gebeurt.
 2. Wegdek oprijlaan van de kampeerders/leveranciers wordt herhaaldelijk door Rinus gerepareerd.
 3. Spiegel bij kruising Immenweg / Lunterse Bosweg.
  Topparken gaat een aanvraag  hiervoor indienen.
 4. TV pakket is standaard. Geen wisseling mogelijk.
 5. Meterstanden bij Rinus na te vragen, maar niet allemaal!
  Als het te vaak moet gaan ze kosten berekenen.
 6. Verkoopbeleid. Er staat in het contract wat het verkoop beleid is. In principe moet het chalet eerst bij Topparken worden aangeboden. Indien er geen overeenkomst komt mag het ook zelfstandig verkocht worden. Een potentiële koper moet wel eerst bij Topparken worden voorgesteld. Info ook te verkrijgen bij Sjoerd vd Zee.
 7. Toppe Bob schijnt diverse keren bij de recreatie geweest te zijn. Loopt goed wordt  gezegd. Weinig kinderen. Dus weinig mogelijkheden voor grootse activiteiten.
 8. Slagboompasjes. De directie schrok ervan dat er mensen wel en anderen geen borg hoeven te betalen. Ze gaan er aandacht aan geven. De slagboom heeft deze zomer een tijd open gestaan omdat de pasjes op waren. Nu is duidelijk hoe dat kwam.
 9. Overlast van bladblazers etc. Uitgebreid over gesproken. Niet echt een oplossing voor gevonden. Idee om op zondag te verbieden was misschien een optie.......
  Personeel van het park mag niet bij mensen in de  weekenden gaan werken. Ze zullen daarop aangesproken worden.
  Verder blijft het natuurlijk voor een ieder goed om na te denken in hoeverre de buren het leuk vinden als je de hele dag met een bladblazer  aan de gang bent, of al 's morgens heel vroeg begint.We zitten hier allemaal voor onze rust.
 10. Bouw activiteiten: Ook langdurig besproken.
  Ook de herfstvakantie aangekaart. Bij de vijver komen nog 2 bungalows. Er is beloofd dat in de herfstvakantie de overlast tot een minimum beperkt zal zijn en in de zomer periode wordt er niet gebouwd.
  In het bos bij de vijver begint de bouw ook deze winter.
  Beloofd om het rijden met de shovel tot een minimum te beperken en ook in de vroege en de late uren zo min mogelijk met zaagmachines / shovels etc. te werken.
  Zelf afbouwen van een chalet zoals nu deze zomer bij één nieuwe bewoners is toegestaan zal nooit meer voorkomen.
 11. De gastank blijft staan waar hij staat. Afstand tot de nieuw te bouwen huizen rond de bosvijver is voldoende.
  De infrastuctuur op het terrein is niet geschikt voor aardgas. Omschakelen naar  aardgas is geen optie.
 12. Te hard rijden. Ook van de directie een punt van aandacht.
  Kinderen weren van de golfkarretjes. Sancties wordt niet over gedacht.
  Nieuwe drempels zullen om en om gelegd worden.
 13. Internet. Opstart problemen. Problemen ontstonden ook door oude aansluitingen in oudere caravans. Tevens een trage levering van de modems. Na het plaatsen van een extra versterker ging het beter. Ook hier geen mogelijkheid van compensatie aangeboden helaas.
  Telefoon ontvangst slecht? Bij je provider melden. Hoe meer mensen dit doen hoe eerder kans dat de provider actie gaat ondernemen. Zo heeft Vodafone contact opgenomen met het park om extra steunpunten te plaatsen voor beter ontvangst.
 14. Prijsstelling parklasten voor volgend jaar is nog niet rond.
  Voor een deel van de parkbewoners zit de 10 jaar van het contract er op. Deze mensen krijgen een nieuw contract met een nieuw bedrag voor de parklasten. Een overzicht van de totstandkoming van het nieuwe bedrag is toegezegd.
  Het is NIET zo dat er medewerkers van het park tuinen van nieuwe chalets gratis onderhouden. Mensen kunnen ze wel in huren om de tuin te doen, maar daar staat dan een bedrag tegenover. Ook het onderhoud van de tuinen van leegstaande nog niet verkochte chalets wordt niet verrekend over de andere bewoners. 
Oktober 2014