zaterdag 21 februari 2015

Update 21 februari 2015

1. Herstructurering en uitbreiding terrein
Sinds de update van 11-2 is het oude sportterrein en de omgeving daarvan onherkenbaar veranderd. Zo goed als alle opstallen zijn weg, evenals heel veel bomen en struiken. Pijnlijk om te zien.
Eind januari was hier een aanvraag voor een vergunning voor gepubliceerd. Dit is inmiddels weer ingetrokken. Voor het vervangen van de ene soort caravan door een ander soort is geen nieuwe vergunning nodig….
Enkele leden bestuderen momenteel de vergunning voor de bouw in het oostelijke voorbos. Mogelijk is het indienen van een zogenaamde zienswijze zinvol.
Duidelijk is dat grote delen van de Scheleberg lange tijd het karakter van een bouwterrrein zullen hebben.  De leus van Topparken zorgeloos genieten  is even niet van toepassing!

2. Verhoging parklasten 
​Inmiddels hebben de VVKS en een aantal bezwaarden een overzichtje met cijfers van de directie van Topparken ontvangen. De toon van het bericht aan de bezwaarden is die van een ultimatum. Het overzicht is bepaald niet inzichtelijk (transparant) en veel van de vragen van de bezwaarden zijn tot nu toe onbeantwoord.
Er is een speciale bijeenkomst op 7 maart waar leden van de VVKS en andere belanghebbenden zich gezamenlijk kunnen beraden op het vervolg.
Ben je geen lid en wil je wel komen, neem dan contact op met het bestuur.

3. Lotgenoten
Het bestuur heeft inmiddels contact met een aantal verenigingen of initiatieven bij andere Topparken. Op de pagina Collega's op deze website wordt een overzicht gemaakt van de verenigingen die prijs stellen op vermelding.
Op veel andere parken gaat de directie van Topparken de komende weken uitleg geven.
Een aantal verenigingen overweegt zeer sterk om een juridische actie te starten.

4. Ledenaantal, twitter
Door de recente ontwikkelingen groeit het aantal leden van de VVKS. Helaas vallen ook enkele oude leden af omdat ze verhuizen naar een ander park. Zijn je buren nog geen lid, wijs hen op het bestaan en de activiteiten van de VVKS!


Via het Twitteraccount ​@schelebergers wordt regelmatig kort nieuws verspreid, inclusief foto's van de aanpassingen op het terrein. Zit je op Twitter, volg ons dan,  meld dat aan uw kennissen op Twitter, en retweet belangrijk nieuws!