woensdag 11 februari 2015

Update 11 februari 2015

1. Herstructurering terrein
Er is van alles gaande op het terrein van de Scheleberg. Veel oudere caravans zijn verplaatst, deels op het terrein, deels naar andere Topparken in Ede. In de meeste gevallen is er overleg geweest tussen de directie en betrokkenen. Het is de bedoeling op het oude sportveld een vijver te graven en daar een chalet-dorp omheen te bouwen.
In hoog tempo worden ondertussen nieuwe chalets geplaatst, vooral op de lege plakken aan de westkant van het terrein.
Sinds eind januari ligt bij de gemeente Ede ter inzage de aanvraag voor vergunningen om 2 x 40 recreatiewoningen te mogen bouwen.

2. Verhoging parklasten 
​Inmiddels heeft een eerste contact plaats gehad tussen de VVKS en de directie over de aanpassing van de parklasten. Er is nadere informatie toegezegd en het bestuur van de VVKS zal zich daarna beraden.
De indruk is dat de tarieven op veel Topparken zijn aangepast en dat op veel plaatsen bewoners al dan niet gezamenlijk bezwaar hebben gemaakt.

3. Nieuwe en vertrekkende leden, twitter
Door de recente ontwikkelingen groeit het aantal leden van de VVKS. Helaas vallen ook enkele oude leden af omdat ze verhuizen naar een ander park.
Via het Twitteraccount ​@schelebergers wordt regelmatig kort nieuws verspreid, inclusief foto's van de aanpassingen op het terrein. Zit u op Twitter, volg ons dan en meld dat aan uw kennissen op Twitter!