zondag 1 februari 2015

Update reorganisatie terrein, parklasten, twitter

1. Herstructurering terrein
Een punt dat veel onrust veroorzaakt is de herinrichting van het terrein waarvoor een aantal caravans het veld moet ruimen. Daarover met ongeveer 10 mensen gesprekken gevoerd. Dat was soms zeer emotioneel. Voor de meesten werd nog een enigszins acceptabele oplossing gevonden.
Maar op 27 januari ontvingen nog eens 8 mensen bericht dat ook zij moeten wijken! Terwijl ze kort daarvoor nog een normale nota voor de huur etc. hadden gekregen. Deze handelswijze is het echt in het verkeerde keelgat geschoten en dat is per brief aan de directie gemeld op niet mis te verstane wijze.
Dit gedoe brengt de gruwel verhalen heel dicht bij die je soms hoort over conflicten op andere terreinen. Zie bijvoorbeeld de website van de Bewonersvereniging van De Ridderhof. Laten we hopen dat de directie snel tot bezinning komt!

2. Verhoging parklasten 
Nog steeds worden bezwaarschriften ingediend tegen de verhoging van de parklasten, die voor de meesten die het treft neerkomt op een stijging van de jaarlasten van ruim € 1.100 naar ruim € 1.600. Ook bewoners van het Bospark in Ede zijn met eenzelfde verhoging geconfronteerd en circa 30 van hen hebben ook bezwaar aangetekend! Het bestuur wordt graag ge├»nformeerd als iemand weet dat dit ook bij nog andere Topparken speelt!
Enkele leden hebben inmiddels gerekend aan wat redelijke parklasten zouden zijn gezien de diensten die daar volgens contract voor geleverd worden. De eerste indruk is dat er binnen het oude tarief nog een ruime winstmarge overblijft! In de tweede week van februari is er een gesprek waarin de directie hun stellingname zal toelichten.
Daarna zal het bestuur van de VVKS zich beraden op de situatie en vervolgstappen.

3. Twitter en publiciteit
Het is nog niet zo ver, maar het kan zijn dat publiciteit gezocht moet worden. Dat kan tegenwoordig ook heel goed via internet en sociale media. Om dit voor te bereiden is o.a. een twitteraccount @schelebergers geopend. Schelebergers die een twitteraccount hebben worden bij deze uitgenodigd @schelebergers te volgen en als er tweets komen, deze te retweeten zodat berichten zich kunnen verspreiden!

Wordt vervolgd!