dinsdag 21 februari 2017

WhatsApp-Groepje Scheleberg Preventie

Scheleberger Henk Bleeker heeft, nadat ook bij hem een beeld uit de tuin is ontvreemd, het voortouw genomen om een zogenaamd WhatsApp-groepje te starten. Het doel is puur preventief. Het is de bedoeling dat, als je rare, vreemde of verdachte dingen ziet, dit meldt in de App-groep. Er kan dan eventueel gezamenlijk actie worden ondernomen. Gaan kijken / de beheerder waarschuwen / de politie inschakelen. 
Er doen al een aantal mensen mee, maar meer is altijd beter. Vooral ook omdat lang niet iedereen altijd op het park is.

Henk Bleeker kunt u bereiken op kavel 345, via e-mail h.a.m.bleeker@ziggo.nl of telefoon 06 5494 6900