Doel VVKS

Het doel van de vereniging is de belangenbehartiging van de vaste gebruikers van De Scheleberg.

Voor het geval zich problemen voordoen is het verstandig dat er een collectief bestaat die namens betrokkenen t.o.v. Directie, Gemeente en anderen kan optreden.

Daarvoor is wel draagkracht van veel leden nodig
Meldt u aan als u ook lid wilt worden!
De contributie is € 25,-- per jaar.

Meestal vinden op de zaterdag voor Pasen de jaarvergaderingen van de vereniging plaats.

Een wat formele aangelegenheid, maar toch ook steeds weer een goed moment voor alle geïnteresseerden om elkaar aan het begin van het seizoen weer eens te treffen.
Meestal is de middag daarna de opening van het seizoen op Landgoed de Scheleberg.