Verslag van extra ledenvergadering op 7 maart 2015

Aanwezig:  85 personen. (leden van 50 kavels)
                     complete bestuur m.u.v. Jaap van der Linden
                     afvaardiging  Toppark Esmeer Aalst.
                     afvaardiging Toppark Bospark Ede.

Opening/ Welkom
Om 14.00 uur werd de vergadering geopend.
Helaas was onze voorzitter door een ernstige griep niet in de gelegenheid bij de vergadering aanwezig te zijn. Daarom werd de vergadering geopend door Marinka Vermeer.
Voorgesteld:  Bart Groenenberg onze juridisch adviseur.
                       Reyer Brons : financieel deskundige.
Gesteld werd dat de vergadering alleen zou gaan over de extreem verhoogde parklasten en dat alle andere punten op de reguliere jaarvergadering aan de orde zullen komen.

Uitleg van de activiteiten tot nu toe.
Aan de hand van een powerpoint presentatie (op aanvraag beschikbaarl) is besproken wat er tot nu toe allemaal is ondernomen door het bestuur en wordt een financiële analyse gepresenteerd.
U kunt dit nakijken op de sheets.
Enige kanttekeningen vanuit de zaal:
-  Zijn er officiële accountants verklaringen overlegd?
Nee
-  Er zijn sinds 2005 alleen maar meer kavels bij gekomen. Dat zou dan toch ook betekenen dat de kosten over meer kavels verdeeld moeten worden en dus lager uitkomen??
Zou kunnen, maar het is niet bekend hoe er in 2005 gerekend is.
- Enkele leden  zijn al met een advocaat bezig.  Wat moeten we doen??
Licht uw advocaat in over deze vergadering en vertel wat er is besproken.
Advies vanuit het bestuur blijft:  Niet meer betalen dan vorige jaren, met hooguit een kleine verhoging ivm de indexering.  Topparken heeft elders aangegeven geen incasso procedure te starten hangende het geschil. En overigens als er onverhoopt toch een deurwaarder aan uw deur staat en u kunt laten zien welke acties er al ondernomen worden, zal deze rechtsomkeert maken.

Besluitvorming
Unaniem is besloten dat het bestuur een brief gaat schrijven naar de directie van Topparken met daarin de eis om absolute transparantie te geven over de cijfers.
Graag antwoord voor  1 april.
Op de jaarvergadering kunnen we hier dan verder over spreken.


De brief zal aangetekend met ontvangstbevestiging worden verzonden en ook naar u allen worden doorgestuurd.
Bedoeling is dat IEDEREEN die achter deze brief staat dit in een eigen reactie ook nog aan TOPPARKEN  meldt.  Op deze manier wordt het duidelijk dat er massaal bezwaar is tegen de verhogingen als er geen transparantie komt.
Tevens zal het bestuur de samenwerking met de andere Parken voortzetten om zo samen sterk te zijn.

Tot slot:
Wij  verzoeken u te kijken van welke datum uw Algemene Bepalingen zijn.
Wij kennen de bepalingen van 19 juli 2004  en 14 mei 2009. Mocht er op uw bepaling een andere datum staan dan het dringende verzoek hiervan een kopie aan ons ter beschikking te stellen.
De bepalingen verschillen nog al en het is van belang om de diverse versies te kunnen vergelijken.
 Graag zien wij u allen weer op 4 april.
Omdat we een grote groep verwachten kan deze vergadering niet plaats vinden op De Scheleberg en zal wederom uitgeweken worden naar Hotel en congres centrum Belmont aan de Goorsteeg 66 Ede 
Ook het tijdstip van de vergadering is veranderd. Aanvang 13.00 uur !!!

NB.
Kort na de vergadering heeft het bestuur gesproken met  Mr. Van Veen, de advocaat die 7 bewoners hadden ingeschakeld.
Het bestuur heeft besloten zich inhoudelijk te scharen achter een eerdere brief van hem. Mr. Van Veen heeft dat per brief aan Topparken gemeld – die melding komt in plaats van de afgesproken aangetekende brief.