Samenwerkende Belangenverenigingen bij Topparken

Werkafspraken

De Samenwerkende Belangenverenigingen van recreatieparken bij de Topparken groep (afgekort SamBelTop) hebben als doel:
  • Onderling: Het uitwisselen van informatie over de gang van zaken op en rond de verschillende recreatieparken van Topparken
  • Extern: Het fungeren namens de deelnemende verenigingen als gesprekspartner van directies en / of en van instanties rond de recreatieparken,  alsmede het hen gevraagd en ongevraagd adviseren.
SamBelTop is een federatie van belangenverenigingen van bewoners/eigenaren/recreanten op de recreatieparken van de diverse Topparken groep.
Een belangenvereniging kan toetreden als het bestuur van die vereniging deze werkafspraken onderschrijft en dat per e-mail kenbaar maakt.
SamBelTop treedt alleen naar buiten indien minimaal 3 leden (aangesloten verenigingen) dat wenselijk vinden en er minder (of geen) leden zijn die daar bezwaar tegen hebben. 
SamBelTop is een lichtvoetige organisatie:
  • We zijn niet ingeschreven bij de KvK
  • We hebben geen eigen website.
  • Communicatie en besluitvorming gebeurt zoveel mogelijk per e-mail. Indien wenselijk, kan een fysieke vergadering plaats vinden.
  • Wij zijn uitsluitend bereikbaar via e-mail (sambeltop@gmail.com) en twitter (@sambelvtop)
  • We heffen geen contributie en maken uitsluitend kosten als direct belanghebbende deel nemende verenigingen die willen dragen.
Verzwaring van de organisatie en/of uitbreiding van de activiteiten kan alleen geschieden met instemming van minstens 2/3 e van de deelnemende verenigingen, met als voorwaarde dat de continuïteit van de verzwaring of de uitbreiding is gegarandeerd.

Deze werkafspraken gelden vanaf de start van SamBelTop per 15 maart 2016. 

Deelnemende verenigingen:

Belangenvereniging Bosparkers, e-mail via  bosparkers@gmail.com

Belangenvereniging Het Esmeer, e-mail  belangenvereniginghetesmeer@gmail.com

Vereniging van Vaste Kampeerders de Scheleberg, zie website de Schelebergers, e-mail secretaris@schelebergers.nl

Vereniging van Eigenaren Recreatiepark Parc du Soleil, e-mail via hans.kas@kpnmail.nl

Kring Chaleteigenaren Westerkogge, e-mail via bewonersWesterkogge@gmail.com

Vereniging van Chaleteigenaren Woudhoeve, e-mail via verenigingwoudhoeve@gmail.com 

Vereniging van Bewoners van de IJsselhoevewebsite VVB de IJsselhoeve, e-mail via vvbdeijsselhoeve@gmail.com 


Initiatiefnemers:

Vereniging van Chaleteigenaren Woudhoeve ( Luigi de Mas, e-mail verenigingwoudhoeve@gmail.com)
Vereniging van Vaste Kampeerders De Scheleberg (Reyer Brons, e-mail voorzitter@schelebergers.nl)