vrijdag 24 april 2020

Vacature in het bestuur

Ons bestuurslid Maria Wildenburg heeft laten weten dat zij omwille van persoonlijke omstandigheden het lidmaatschap van het bestuur moet neer leggen. Uiteraard respecteren wij haar besluit. Inmiddels hebben wij onze dank en waardering uitgesproken voor haar inbreng.

Wij zijn dus op zoek naar iemand van de vereniging die deze vacature zou willen opvullen.
Voor informatie kunt u bij mij terecht.

Voorzitter
Frans de Groot
06-11024936