maandag 23 september 2019

SambelTop

De links en verwijzingen naar SambelTop (Samenwerkende Belangenverenigingen Topparken) werden sinds de oprichting in 2016 nagenoeg niet gebruikt. Reden om deze verwijzingen dan ook van onze website te verwijderen inclusief de links naar de mail. Hebt u info die van belang kan zijn voor de diverse belangenverenigingen laat u dit dan weten via de secretaris van uw eigen vereniging. Het idee van SambelTop blijft wel overeind. De betrokken clubs hebben onderling met enige regelmaat contact en kunnen uw opmerkingen direct met elkaar delen. Ook het Twitteraccount van Sambeltop verdwijnt.

met vriendelijke groet
Frans de Groot
voorzitter VVKS