zaterdag 17 december 2016

Nieuwsbrief december 2016

Het jaar 2016 is al weer aan zijn laatste maand begonnen en voor we het nieuwe jaar begroeten willen wij u een kort overzicht geven van het belangrijkste nieuws. Het meeste nieuws vindt u al op onze website!

Kampeerterrein wordt ‘moduledorp’.
Voor degenen die al heel lang op de Scheleberg komen toch nog een grote schok nu de laatste kampeerders het veld moesten ruimen! Op het ‘Landgoed de Scheleberg’, voor een deel ooit begonnen als kampeerterrein, kan niet meer gekampeerd worden. Onze naam houden we toch maar in ere (Vereniging van Vaste Kampeerders De Scheleberg), tenslotte zitten er onder heel wat chalets nog wielen…..

Restaurant failliet.
Tot onze verrassing kregen de vaste gasten van het restaurant te horen dat Ed en Ans niet langer met het uitbaten van het restaurant/hotel door wilden gaan. Enige dagen later kwam er zelfs een bericht dat zij failliet werden verklaard. Een droeve aangelegenheid. Overigens binnen enkele jaren tijd de zoveelste pachter die ‘de pijp aan Maarten’ geeft.

Najaarsoverleg.
Op 2 december heeft het reguliere overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de VVKS en de directie van Landgoed De Scheleberg.
Van te voren hadden wij een uitgebreide agenda voorgelegd, met 4 onderwerpen waar we over wilden praten:
Nieuwe plannen en plannen in uitvoering; Infrastructuur en  faciliteiten;
Veiligheid en parkregels; Administratie en communicatie.
Heikele punten betreffende financiële aangelegenheden werden vermeden (het gedoe over de PSB is een zaak tussen de advocaten) en het gesprek verliep in pais en vree…..

Belangrijkste punten:
vergunning voor het starten van het nieuwe centrumgebouw met daarbij overdekt zwembad en wellness is in aanvraag;
begin 2017 zal er een nieuwe slagboom met pincode komen (waardoor er o.a. niet meer dan één auto per kavel binnen kan komen);
wegen om en op het terrein hebben grote aandacht
en er zullen wat extra prullenbakken geplaatst worden voor zwerfvuil.
Er werd door de directie erg de nadruk gelegd dat men bij klachten over ‘Schelenberg-aangelegenheden’ zelf naar de receptie moet komen.
Ons standpunt blijft dat we als vereniging graag van uw klachten horen om bij meerdere klachten over het zelfde onderwerp aan de bel te kunnen trekken.


Overleg met de advocaat.
Maandag 5 december is er een kort overleg geweest met onze advocaat mr. Van Veen betreffende het reeds twee jaar slepende conflict betreffende de voor een veertigtal ‘bewoners’ onredelijke verhoging van de parkservicebijdrage (PSB). De bal ligt nog steeds bij Topparken, er is geen duidelijk antwoord gekomen op de laatste brief van onze advocaat.

Tarieven 2017 en bezwaren.
Inmiddels heeft Topparken op 5-12-2016 de tarieven voor 2017 bekend gemaakt.
De PSB en de huurtarieven stijgen met 0,1 %.
Circa 40 leden hebben nog een geschil met TopParken over de verhoging van eind 2014. Zij hebben een aparte mail ontvangen over hoe ze hun bezwaar kunnen continueren. Als u die ten onrechte niet hebt ontvangen, laat het ons weten!.
Bij de overige tarieven valt op dat de postkast bijna 10 % duurder wordt en dat de administratiekosten worden verdubbeld. Wij geven u in overweging daar per e-mail bezwaar tegen te maken en uw betaling met deze verhoging te verminderen. Zie ook de mail van 1-12-2016 van SamBelTop!
Tenslotte; een bedrag voor Videma is alleen relevant als u verhuurt. Anders kunt u ook hier bezwaar tegen maken.
(NB. Inmiddels is gebleken dat voor Videma niet alleen betaald moet worden bij verhuur, maar ook voor stenen bungalows.)

Brief van SamBelTop.
Zoals u elders heeft kunnenlezen  hebben verschillende verenigingen bij Topparken zich verenigd. Aanleiding was de verhoging van de PSB, maar er blijken meerdere overeenkomstige belangen te zijn die men graag gezamenlijk behartigt richting directie Topparken, onder het mom; ‘samen staan we sterk’.

Datum ledenvergadering
Graag willen we nu vast de datum van de ledenvergadering aan u doorgeven. Het was gebruikelijk om de zaterdag voor Pasen bij elkaar te komen, maar aangezien Pasen wel erg laat valt hebben we besloten een andere datum te kiezen, namelijk zaterdag 1 april. Nadere berichtgeving volgt nog.

Kerst/nieuwjaarswens
Bea, Marinka, Hans, Peter, Wim, Reyer en Annelies willen u als bestuur van de VVKS heel goede feestdagen wensen en we hopen op een fantastisch mooi jaar op Landgoed De Scheleberg!!Dit bericht is per mail verzonden naar de leden van de VVKS op 6-12-2016