dinsdag 20 december 2016

Adminstratiekosten bij gespreide betaling, tarieven en toekomst

Op 19-12-2016 heeft SamBelTop een mail naar de directie van TopParken gestuurd, als aanvulling op de eerdere mail van 1-12-2016. Die mail was onderschreven door 7 belangenverenigingen. Op 20-12-2016 heeft zich daar nog een vereniging bij aangesloten, wat het totaal op 8 brengt.
In onderstaande tekst is dit samengevoegd.

Geachte directie,

Op 1-12-2016 stuurden wij u een bericht met een aantal belangrijke aandachtspunten. Wij hebben nog geen reactie van u ontvangen en concluderen hieruit dat u uw handelwijze naar de individuele eigenaren aanpast in de geest van onze suggesties, en dus ook hun bezwaren honoreert.

Wij constateren dat voor 2017 veel tarieven gelijk zijn gebleven, dat lijkt ons redelijk gezien de CBS-index van 0,1 %, met een paar uitzonderingen waar we hieronder op ingaan.

De eerste uitzondering daarop betreft de postkasten, waarvoor het tarief met circa 10 % is verhoogd. Wij hebben daarvoor geen argumentatie gezien, zodat de redelijkheid en billijkheid van deze verhoging niet valt te beoordelen. 

Een uitzondering met een veel grotere impact betreft de verdubbeling van de administratiekosten.
Op 1 december jl. stelden wij dat u naar ons oordeel bij reguliere betalingen door eigenaren géén administratiekosten in rekening kunt brengen, die zijn immers al begrepen in de PSB via de post kantoor- en administratiekosten en doorberekening kosten hoofdkantoor. Alleen bij extra werk in verband met aanmaningen, wanbetaling e.d. is het billijk om dan ook de extra kosten in rekening te brengen.
Wij stelden toen ook dat € 5,- per keer als er regulier elke maand een voorschot wordt betaald niet redelijk is tenzij u het tegendeel aantoont. De verdubbeling die u nu zonder argumenten doorvoert  is weliswaar in overeenstemming met de wijze waarop u de kaveleigenaren steeds meent te kunnen behandelen, maar dubbel onterecht.Wij verzoeken u dat terug te draaien.

Daarnaast is het sinds enkele jaren in rekening brengen van € 10 voor betaling in 2 termijnen in strijd met de gewekte verwachtingen bij kopers tot circa 2014, de nu zonder toelichting opgelegde verdubbeling is ongehoord.

In sommige berichten meldt uw organisatie dat voor kopers vanaf 2017 betaling in 10 termijnen niet meer mogelijk is. In andere berichten staat dat voor iedereen de betaling in 10 termijnen vanaf 2018 wordt afgeschaft.
Wij verzoeken u met klem helderheid te geven over wat uw plannen in deze zijn.
 Ook geven wij in overweging te regelen dat vanaf 2018 via automatische incasso in 10 termijnen betaald kan worden, zoals dat nu ook kan voor de energievoorschotten. Dat voorkomt veel rompslomp bij u en de eigenaren. Extra administratiekosten zijn dan ook niet aan de orde!

Met vriendelijke groet,

namens acht belangenverenigingen:

  • Belangenvereniging Bosparkers
  • Belangenvereniging Het Esmeer
  • Vereniging van Eigenaren Noordwijkse Duinen 
  • Vereniging van Vaste Kampeerders de Scheleberg 
  • Vereniging van Eigenaren Parc du Soleil
  • Kring Chaleteigenaren Westerkogge
  • Vereniging van Chaleteigenaren Woudhoeve
  • Vereniging van Bewoners van de IJsselhoeve.

Met vriendelijke groet,

Samenwerkende Belangenverenigingen op  recreatieparken bij de TopParken groep

Reyer Brons (VVK De Scheleberg) en Luigi de Mas (VC Woudhoeve)