maandag 4 april 2016

Ledenvergadering, parkservicebijdrage, afscheid Jaap van der Linden

De ledenvergadering van de VVKS op 26 maart was goed bezocht en geanimeerd.  Binnenkort wordt een concept-verslag van de vergadering per mail naar de leden verstuurd.

De voorgestelde herbenoeming van 2 bestuursleden en de benoeming van de interim-voorzitter tot voorzitter is geaccordeerd. Uitgebreid is afscheid genomen van de vorige voorzitter Jaap van der Linden.  Als afscheidscadeau kreeg hij een bankje dat geplaatst is aan de oostelijke rand van het park, bij het wandelpad naar het heitje.
Op de website staat inmiddels een impressie met foto's van dit afscheid.

De contributie bedraagt voor dit jaar 20 euro, voor volgend jaar is dit op 25 euro vastgesteld. Verder is het bestuur gemachtigd uitgaven te doen voor juridische bijstand betreffende het meningsverschil over de parkservicebijdrage. Daarbij is expliciet gesteld dat het bestuur alleen uitgaven mag doen voor zover de financiën toereikend zijn. Indien er een tekort dreigt zullen de leden bijeen geroepen worden.

De vergadering steunde het bestuursvoorstel niet in te gaan op het 'bod' van Topparken via hun advocaat om de verhoogde parkservice bijdrage als gewenning voor 2015 met 200 euro te verlagen en voor 2016 met 100 euro. Een onlangs in Limburg gevoerde proces gaat over zaken die geen of weinig verband hebben met ons meningsverschil met de directie van Topparken.  Onze advocaat zal deze stellingname binnenkort melden aan hun advocaat.

Tijdens de vergadering is ook stil gestaan bij de problematiek rond het onderwerp 'permanente bewoning', vooral door ervaringen en meningen uit te wisselen. De rol van de VVKS in dit onderwerp is beperkt tot het met elkaar in contact brengen van betrokkenen.

Een nieuwtje is dat de tennisbaan voortaan een echte gratis faciliteit is. Er hoeft alleen maar een borgsom betaald te worden voor het lenen van de sleutel.

Tijdens de borrel ter gelegenheid van de opening van het seizoen heeft directeur Wilko Bekker gemeld dat de vergunningen bijna rond zijn voor een overdekt zwembad / wellness-centrum.
Het bestuur van de VVKS heeft inmiddels gevraagd hoe de exploitatie hiervan geregeld gaat worden.