woensdag 16 maart 2016

Samenwerking Belangenverenigingen bij Topparken verstevigd

Een aantal belangenverenigingen rond Topparken heeft onlangs de samenwerking verstevigd. 


De Samenwerkende Belangenverenigingen van recreatieparken bij de Topparken groep (afgekort SamBelTop) hebben als doel:
  • Onderling: Het uitwisselen van informatie over de gang van zaken op en rond de verschillende recreatieparken van Topparken
  • Extern: Het fungeren namens de deelnemende verenigingen als gesprekspartner van directies en / of en van instanties rond de recreatieparken,  alsmede het hen gevraagd en ongevraagd adviseren.