vrijdag 16 oktober 2015

Moeizame contacten over de hoogte van de parkservicebijdrage

Vorige maand heeft Topparken diverse aanmaningen verstuurd en zelfs geheel illegaal gedreigd met afsluiting van gas, water en licht.
Die aanmaningen en bedreigingen kunnen als niet geschreven beschouwd worden voor de leden van de VVKS, voorzover het het geschil over de hoogte van de parkservicebijdrage betreft.

Het overleg tussen de advocaat van de VVKS en de advocaat van Topparken verloopt moeizaam.
De VVKS houdt vast aan onderbouwing van de kosten voor de in het contract vastgelegde activiteiten waarvoor de parkservicebijdrage gevraagd kan worden.
Topparken schuift de contractteksten terzijde en gaat uit van de totale kosten van de exploitatie van het park. En natuurlijk zonder daarbij de inkomsten zoals uit verhuur en verkoop van de kavels te betrekken.
Veel kopers voelen zich misleid doordat Topparken nu een totale andere uitleg geeft aan de zaken dan de contracttekst aangeeft.

Van de kant van de VVKS willen we het gesprek met Topparken mogelijk houden, maar of die bereidheid ook echt aan de ander kant bestaat....

Materieel wil Topparken de parkservicebijdrage (zodra dat in hun ogen contractueel kan) op € 1.660, 95 brengen. Voor de meeste getroffenen betekent dat een verhoging met circa 50 %, voor sommigen zelfs meer dan 100 %.
Die € 1.660.95 wordt ook gehanteerd in veel ander Topparken, ongeacht de vraag of de voorzieningen vergelijkbaar zijn.
Overigens wordt sinds enige tijd zonder argumentatie een nog veel hoger bedrag (€ 2.500) in rekening gebracht voor de parkservicebijdrage van de nieuwe zogenaamde duurzame villa's in het oostelijke voorbos....