zondag 13 september 2015

Overlijden oud secretaris-penningmeester Ton Broere

Het bestuur ontving het droeve bericht dat Ton Broere, mede oprichter van de VVKS  en de eerste secretaris-penningmeester, is overleden.
Deze zomer deed hij afstand van zijn caravan omdat de gezondheid het niet meer toe liet om naar De Scheleberg te komen. Op 30 augustus is hij overleden  en op 7 september is hij in besloten kring begraven.
We herinneren hem als een bevlogen en zeer actief bestuurslid en lid van onze vereniging.