maandag 14 september 2015

Aanmaningen terwijl advocaten nog met elkaar corresponderen

Kortgeleden hebben een aantal leden een aanmaning gehad van De Scheleberg (of zelfs van een incassobureau) om het restant van de verhoogde parkservicebijdrage nu snel te betalen. Dat is heel merkwaardig, want de advocaat van de VVKS wacht nog op een reactie van de advocaat van Topparken betreffende het rapport van een externe adviseur.
Het is gebruikelijk dat tijdens contacten tussen advocaten door partijen geen stappen gezet worden die het meningsverschil escaleren.
Er is overigens correspondentie van Topparken aan leden waarin gemeld wordt dat aanmaningen of incasso's achterwege blijven zolang het overleg tussen de advocaten niet is afgerond.
Die melding wordt dus nu met voeten getreden!

Verbazingwekkend is ook dat sommige aanmaningen niet gespecificeerd zijn,en ook niet herleid kunnen worden tot het meningsverschil betreffende de verhoging van de parkservicebijdrage.
De administratie van Topparken lijkt helaas wederom niet geheel op orde te zijn.

De rust van de zomerperiode is duidelijk voorbij!