maandag 17 augustus 2015

Bouwactiviteiten en verhoogde parkservicebijdrage


Bouwactiviteiten op het park

Op 15 mei heeft Topparken op de website beloofd dat na 1 juli de werkzaamheden stil zouden worden gelegd ivm de vakantieperiode.
Helaas is deze belofte medio juli gebroken, toen werden een aantal nieuwe modules geplaatst met enorme geluidsoverlast vooral wegens grondverplaatsingen.
Na protest van enkele bewoners is dat gelukkig gestopt. Het is nog steeds vakantie en gelukkig ​ook nog steeds stil.

Parkservicebijdrage.

Zoals u al eerder is gemeld heeft Topparken, in het kader van de opgelegde verhoging van de parkservicebijdrage, het adviesbureau Van Reest Advies gevraagd een onderbouwing te geven van de juistheid van deze verhoging.
Door het bestuur van de VVKS is (met bijdragen van een aantal betrokken leden) een reactie op dit rapport opgesteld ten behoeve van overleg met de advocaat van de VVKS. Op 17 augustus heeft de advocaat van de VVKS een reactie met 15 punten op het rapport van Van der Reest Advies gestuurd aan de advocaat van Topparken. De strekking is dat het rapport niet ingaat op de gestelde vragen en dat overigens ook veel valt aan te merken op het advies. Hij meldt dat het VVKS bestuur de leden adviseert niet in te stemmen met de gevraagde verhoging van de parkservicebijdrage en als laatste zin: ‘dat de discussie hiermee zo langzamerhand wel is gesloten’.
 Leden die daar prijs op stellen, kunnen een kopie van de de concept-reactie van het bestuur en/of van de reactie van de advocaat opvragen bij het bestuur.

Uiteraard hopen we dat de discussie hiermee inderdaad is gesloten, maar de kans bestaat dat Topparken het hier niet bij laat zitten en gaat dreigen met gerechtelijke procedures. Op dat moment zullen we een inschatting moeten maken van de kansen en de kosten aan onze kant.Mocht het zover komen dan zal een extra ledenvergadering wel nodig zijn om de zaken door te spreken.

Parkservicebijdrage bij andere parken.

Op 16 juli (een maand later dan bij De Scheleberg) ontvingen de bewoners van collega-Toppark de Woudhoeve (die, zoals andere Topparken, met een vergelijkbare verhoging van de parkservicebijdrage zijn geconfronteerd) een rapport van vd Reest Advies d.d. 15-7 wat, afgezien van een aantal specifieke getallen en bedragen, identiek is aan het rapport dat wij een maand eerder ontvingen. Met het verzoek nu snel het volledige bedrag te betalen!
Ruim een week geleden zijn vervolgens op de Woudhoeve aanmaningen binnen gekomen om het, volgens Topparken, verschuldigde bedrag binnen 2 weken te betalen. Op De Woudhoeve  was tot voor kort de advocaat nog niet in actie gekomen.
​Inmiddels heeft op ​14 augustus hun advocaat ​afwijzend gereageerd naar Topparken. Het bestuur van de VVKS en hun bestuur houden elkaar op de hoogte van de stand van zaken.
Ook met enkele andere besturen van ‘bewonersverenigingen’ zijn contacten gelegd.