dinsdag 5 mei 2015

Wijziging bestuurssamenstelling VVKS

Begin mei heeft er een wisseling in het bestuur van de Vereniging van vaste kampeerders de Scheleberg plaatsgevonden. Wegens gezondheidsredenen heeft onze voorzitter Jaap van der Linden zijn functie van voorzitter en bestuurslid neergelegd. Hij blijft wel als adviseur bij de vereniging en bestuur betrokken.
We gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter. Totdat die gevonden is zal  Reyer Brons optreden als interim voorzitter.
Zie hier voor de huidige samenstelling van het bestuur.

Voor een meer structurele oplossing worden alle Schelebergers dringend gevraag  om  mee te denken over een nieuwe voorzitter. 
Bent u of kent u iemand die:
  • betrokken is bij de Scheleberg
  • het bestuur als voorzitter wil komen versterken
  • in de gelegenheid is om in eventueel voorkomende gevallen ook door de weeks in gesprek te gaan met directie of advocaat
Dat dan graag melden bij het bestuur. Het bestuur zal dan graag met deze kandidaat in gesprek gaan.

Aangezien de nieuwe voorzitter  door de leden benoemd dient te worden, zal hij/zij in de eerstvolgende ledenvergadering voorgedragen worden voor benoeming. Tot die tijd kan de aspirant-voorzitter meedraaien in het bestuur zodat hij/zij van alle zaken goed op de hoogte is.