donderdag 14 mei 2015

Korte update 14 mei 2015, aanvulling 15 mei

1. Herstructurering en uitbreiding terrein

​​Het oude sportveld is inmiddels onherkenbaar. Vijver, brug, wegen met stoepjes en al een aantal 'modules' voor de verkoop.
Ook in het oostelijke voorbos rond de oude bosvijver wordt hard gewekt. De contouren van de wegen worden al zichtbaar, er wordt al aan de funderingen gewerkt.

Zorgpunt is wel dat er steeds minder parkeergelegenheid is. Het verhaal gaat dat er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd worden, maar wanneer?

Alle werkzaamheden betekenen veel bedrijvigheid en lawaai. Meestal begint dat omstreeks half acht in de ochtend. Ook tijdens vakantieperioden, ondanks ooit gedane toezeggingen dat men daar rekening mee zou houden.
En hoe zal dat gaan in juli en augustus?

​Nog steeds​ heeft de directie over dit alles geen enkele mededeling gedaan aan de huidige gebruikers van de Scheleberg.

NB. (aanvulling 15 mei):
Op 15 mei verscheen bijgaande informatie op de website van Landgoed de Scheleberg:

2. Verhoging parklasten

​Eerder is al gemeld dat het er op lijkt dat de directie van Topparken het begrip parkservicebijdrage veel ruimer uit legt dan ​de omschrijving in de contracten doet vermoeden. Namens het bestuur van de VVKS is door een advocaat aangedrongen op echte verduidelijking. Tijdens een overleg op 2 april jl is dat ook nog eens mondeling gebeurd.
We wachten nog steeds op een reactie van de directie.
Voor degenen die getroffen zijn door een verhoging van de parkservicebijdrage, blijft het advies van het bestuur daar bezwaar tegen te maken voor zover dat nog niet is gebeurd.

De betaling van de 2e termijn is deze maand aan de orde.
Het bestuur adviseert betrokkenen om hetzelfde bedrag dat in 2014 betaald is, over te maken  (met de geldende inflatiecorrectie van  0,9%). Mocht u al eerder te veel betaald hebben dan kunt u dat bij deze betaling corrigeren.

Tijdens de ledenvergadering op 4 april is besloten een soort oorlogskas te vormen voor het geval het tot een gerechtelijk proces zou komen. Een groot deel van de leden heeft hier inmiddels aan bij gedragen.