donderdag 21 mei 2015

Kleine update parkservicebijdrage

Na lange tijd heeft Landgoed  de Scheleberg op 20 mei weer een nieuwsbrief verstuurd. Daarin stond o.a de volgende passage


Je kunt je natuurlijk afvragen of zo'n mededeling wel nieuws is en in een nieuwsbrief thuishoort ....

Maar specifiek voor degenen die zelf (of via anderen zoals de advocaat die het bestuur van de VVKS heeft ingeschakeld) bezwaar gemaakt heeft tegen de plotselinge en niet onderbouwde verhoging van de parkservicebijdrage, kan deze passage verwarring op roepen.

Daarom heeft op 21 mei 2015 de advocaat van het bestuur gereageerd naar de advocaat van Topparken.
Hij stelt vast dat de onderbouwing van de verhoging van de parkservicebijdrage nog niet is ontvangen en dat er in het gesprek van 2 april jl. naar zijn mening  is ingestemd met het advies van het bestuur van de VVKS de verhoging vooralsnog niet te betalen. Incassokosten kunnen derhalve niet aan de orde zijn voor zover het de verhoging betreft.