donderdag 1 mei 2014

Wijziging bestuur

Tijdens de jaarvergadering op 19 april 2014 is George van Lieshout afgetreden als bestuurslid.

Bea Boogaard en Hans Kooijman waren aftredend en zijn herbenoemd.

Het tussentijds toegetreden bestuurslid Wim van Zanten is officieel benoemd.

Nieuw benoemd als bestuurslid is Annelies Brons-Stuip.

Zie voor de actuele bestuurssamenstelling onder organisatie.